Kezdőoldal            Kezdőoldal Kezdőoldal            Kezdőoldal Festő tartozékok       Festő tartozékok Festő tartozékok       Festő tartozékok
  mintadoboz
Anto Set
Termékeink egyszerű kipróbálhatósága érdekében kitakaró elemeink nagy részét   fajtánként gyűjtődobozokban tudjuk szállítani 
Copyright © Antos-N Kft. 2018
H-1173 Budapest, Balassagyarmat u. 10.  Tel. (00 36) 1 402-07-50 Fax (00 36) 1 402-07-49 Internet www.anto-maszk.hu
Mintadoboz: maszkoló dugók Megnevezés Tartalom
SE T  P LU G   1
An t o Pl u g PK
- n i ku s  d u g ó k
An t o Pl u g PL
- n i ku s  d u g ó k  fo g a n ty ú va l
An t o Pl u g PH
- ür e ge s  k ó n ik u s  d u g ó k
An t o Pl u g PH -A
- ür e ge s  k ó n ik u s  d u g ó k fo g a n ty ú va l
SE T  P LU G   2
An t o Pl u g PT , PT -H
- m e ne t es   m ö r v ag y  m en e te s  ü r eg e s  d u g ó k
An t o Pl u g PR
- he n g e re s  ü re g e s  d u k
An t o Pl u g PO T
- he n g e re s  d u p la d u k  k a ri m á va l
An t o Pl u g PB
- m e ne t es   du g ó k
SE T  P LU G   3
An t o Pl u g PE ; P E- M ; PC -K
- át m e n ő   d ug ó k
An t o Pl u g PC ; P C- M
- rc s á va l k o m b i l h at ó  á tm e n ő  d u g ók
An t o Pl u g PN
- eg é rf a rk a k
SE T  P LU G   4
An t o Pl u g PV
- sz e l ep e s  d u g ó k
An t o Pl u g PA
- pe r em es   dőd u g ó k
An t o Pl u g PJ
- du g ó k  s ü ll y es z te t t f u ra to k h oz
SE T  P LU G   5
An t o Pl u g PZ
- fo g a nt y ús   du g ó k  a n y ák h o z
An t o Pl u g PZ -Z
- g y k a rim ás   fo g a nt y ús   du g ó k  a n y ák h o z
An t o Pl u g PZ -K
- be d u g h at ó  d u pl a k ar im á s  t ö m ít őd u g ó
SE T  P LU G   6
An t o Pl u g PD ; P DS
- t irá n y ú  d u g ók
An t o Pl u g PF
- n i ku s  k o ro n g d u k
SE T  P LU G   7
An t o Pl u g PY
- he n g e re s  ü re g e s  d u
An t o Pl u g PG G
- fe rd e  vé g ű  h e n g er e s d ug ó
An t o Pl u g PP
- p c sős  k ó n ik u s  d u g ó
SE T  P LU G   8
An t o Pl u g PL R
- ka r im á s  k ó n ik u s  d u g ó fo g a n ty ú va l
An t o Pl u g PA A
- he n g e re s  tö m ö r  d u
An t o Pl u g PI A
- p c sős  h e n g e re s  d u
SE T  P LU G   9
An t o Pl u g PE -G
- ür e ge s  á t m e   du g ó k
An t o Pl u g PG
- ür e ge s  n a g y  d u g ók
Mintadoboz: maszkoló búrák Mintadoboz: nem hőálló maszkoló elemek Megnevezés Tartalom
SE T  C AP  1
An t o Ca p  C C
- dőb ú k
An t o Ca p  C B
- la p o s le z á s ú  vé d őbú r ák
An t o Ca p  C Q
- qu i c k c ap   dőb ú k
SE T  C AP  2
An t o Ca p  C P
- dőb ú k
An t o Ca p  C M
- ka r im á s  vé d őb ú k
An t o Ca p  C W
- he g e s z tőc sa p  m as z k o
SE T  C AP  3
An t o Ca p  C S- B; CS -K
- ru g óa c é l h üv el y  k ü ls ő   é s  b e ls ő  m en e te k re
An t o Ca p  C K
- pa p í rh ü ve ly
SE T  C AP  4
An t o Ca p  C G
- dőb ú k  k a ri m á va l
An t o Ca p  C A
- dőb ú k  c o ll -o s  m é r et b en
An t o Ca p  C Z
- m e tri k us   dőb ú k
An t o Ca p  C E
- dőb ú k
SE T  C AP  5
An t o Ca p  C O
- zs í rz ó g om b b úr a
An t o Ca p  C V
- sz ö g le t es   dőb ú ra
An t o Ca p  C F
- dőb ú ra  l a p os   cs a tl a k oz ó k h o z
Megnevezés Tartalom
SE T  E PD M
An t o Pl u g PK  E PD M
- n i ku s  d u g ó k  1 5 0 °C -i g
An t o Ca p  C C EP DM
- dőb ú k  1 5 0  °C  -i g
An t o Pl u g PE  E PD M
- át m e n ő   d ug ó k  1 5 0  °C  -i g
An t o Pl u g PT  E PD M
- m e ne t es   m ö r d u g ó k  1 5 0 °C -i g
An t o Pl u g PB  E PD M
- m e ne t es   du g ó k  1 5 0  °C  -i g
An t o Pl u g PB  T PE
- m e ne t es   du g ó k  1 3 5  °C  -i g