Kezdőoldal            Kezdőoldal Kezdőoldal            Kezdőoldal
   függesztő elemek kerek hüvelyekhez
Rögzitő elemek         Rögzitő elemek Rögzitő elemek         Rögzitő elemek
Anto-Hook HH
A hüvelyeket megfelelő acélrúdra kell hegeszteni, pl. QHH keresztrúdra vagy az LR-AN, LR-AV felfüggesztő kampókra.
Copyright © Antos-N Kft. 2018
H-1173 Budapest, Balassagyarmat u. 10.  Tel. (00 36) 1 402-07-50 Fax (00 36) 1 402-07-49 Internet www.anto-maszk.hu
A HH hüvelyes felfüggesztőrendszer HH-H 8 x 40 kör keresztmetszetű hegeszthető acél hüvelyből, HH-C8 hőálló védősapkából és HH-K bedugható kampóból vagy HH-P bedugható nyílból áll
A védősapka árnyékoló hatásának következtében nem juthat szennyeződés a hegeszthető hüvely belsejébe, így többszöri festési eljárás után is biztosított a megfelelő elektromos kontaktus.
A hegeszthető hüvelyben rögzíthetők a bedugható kampó és a nyílhegy, amelyek cserélhetők.
HH-H 8 x 40
HH- C8
HH-K
HH-P
L   [ m m ]
D   [ m m ]
H H - C 8
2 5
7 , 9
H H - C 6
2 5
5 , 9
T í p u ss z á m
m e g n e v e z é s
h ő á l   v é d ő s a p k a   f u r a tta l
h ő á l   v é d ő s a p k a   f u r a tta l
H H - H 8   x   4 0
T í p u s s z á m
m e g n e v e z é s
h e g e s z t h e   h ü v e l y
H H - K   1, 5   x   30
H H - K   2, 0   x   30
H H - K   3, 0   X   3 0
H H - K   2, 0   x   50
H H - K   3, 0   x   50
pu ss z ám
m eg n e v ez és
h ü v el y b e d u g h a   k am    
 Ø 1, 5 m m   x   3 0 m m
h ü v el y b e d u g h a   k am    
 Ø 2, 0 m m   x   3 0 m m
h ü v el y b e d u g h a   k am    
 Ø 3, 0 m m   x   3 0 m m
h ü v el y b e d u g h a   k am    
 Ø 2, 0 m m   x   5 0 m m
h ü v el y b e d u g h a   k am    
 Ø 3, 0 m m   x   5 0 m m
H H - P   0 8
H H - P   1 2
T í p u s s z á m
m e g n e v e z é s
h ü v e l y b e   d u g h a t ó   n y í l h e g y   8 m m   s z é le s
h ü v e l y b e   d u g h a t ó   n y í l h e g y   1 2 m m   s z é l e s
HH-S
H H - S   3,0 x 30
H H - S   3,0 x 50
T í p u s s z á m
m e g n e v e z é s
h ü v e l y b e   d u g h a t ó   hegy   Ø   3, 0 m m   x   3 0 m m
h ü v e l y b e   d u g h a t ó   hegy   Ø   3, 0 m m   x   50 m m